ارائه نوشتاری مرسوم ترین ابزار ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات در جوامع دانشگاهی است. افراد محقق و پژوهشگر نتایج کارهای علمی و پژوهشی خود را به وسیله نوشتن رد و بدل می کنند که هدف همان انتقال آگاهی و دانش است. در نوشتارهای علمی و فنی معمولا کاری انجام شده است که با نوشتن گزارش آن کار انجام شده یک ارتباطی را با دیگر پژوهشگران فراهم می کند که می توان گفت این دو فرایند، انجام یک کار علمی یا فنی و ارائه آن به صورت نوشتاری تا حدودی از هم مستقل هستند و هر کدام مهارت های خاص خود را میطلبد که در این فصل تاکید در بخش دوم یعنی ارائه کتبی و نوشتاری دانشگاهی است. ارائه های کتبی دانشگاهی انواع مختلفی دارند که دارای ساختار متفاوتی هستند و برای اهداف مشخصی نوشته می شوند. در نگارش هر متنی باید اصول و قواعد املایی، دستوری و ساختاری رعایت شود؛ حال برای یک نگارش علمی و دانشگاهی علاوه بر موارد فوق یکسری از قوانین مربوط به چارچوب های ارائه شده توسط مرکز علمی خاصی نیز باید لحاظ شود. با توجه به این موضوع میتوان گفت که نگارش دانشگاهی، متنی علمی است که اصول و قواعد نگارش عمومی و همچنین قواعد نگارشی تعیین شده از طرف آن مرکز علمی یا دانشگاه خاصی بر روی آن اعمال و یا رعایت می شود. در این فصل انواع نوشته های علمی دانشگاهی که دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی با آن مواجه می شوند مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

خصوصیات ارائه کتبی و فرم کلی نوشته های دانشگاهی

نوشتارهای دانشگاهی جزئی از ارائه کتبی هستند که این نوع ارائه ها دارای خصوصیات مختلفی هستند که برخی از آنها عبارتند از: تقریبا با فرصست و زمان کافی نوشته می شوند، غیابی و قابل استناد هستند، مشروح است و معمولا تعداد مخاطبین بسته به نوع نوشتار دانشگاهی متفاوت است، بحث و گفتگوی رودررو وجود ندارد و نوعی انتقال دانش یک طرفه است. گونه های رایج نوشتار دانشگاهی عبارتند از کتاب، جزوه، مقاله، انواع گزارشها از قبیل، گزارش در چارچوب یک درسی، گزارش درسی سمینار، گزارش کار آزمایشگاه، گزارش کارا موزی، گزارش برنامه های کامپیوتری، گزارش بازدید علمی، گزارش پروژه پایان دورہ کارشناسی، پایان نامه دورہ کارشناسی ارشد، و دانشنامه دوره دکترا که در ادامه به برخی از آنها پرداخته خواهد شد. همه موارد ذکر شده دارای یک فرمت تقریبا یکسان هستند که برای دستیابی به آن مطالعه فرمت AIMRD که یک مدل مفید است می تواند بسیار کمک کننده باشد. این مدل به پژوهشگر اجازه میدهد که به سازماندهی درست نوشتار علمی خود که سازگار با فرمت های استاندارد است دست یابد. به طور خلاصه، این مدل مخفف؛ چکیده، مقدمه، روشها، نتایج و بحث است .