مقاله مروري بر آسپرژيلوزيس تهاجمي در بيماران بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه با تاکيد بر روش هاي تشخيصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مروري بر آسپرژيلوزيس تهاجمي در بيماران بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه با تاکيد بر روش هاي تشخيصي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپرژيلوزيس تهاجمي
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه
مقاله PCR
مقاله گالاکتومانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: خداويسي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: عليالي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آسپرژيلوس ازقارچ هاي رشتهايي با انتشار بسيار وسيع در طبيعت مي باشد.گونه هاي آسپرژيلوس طيف وسيعي از بيماري ها مثل آلرژي، آلودگي هاي سطحي و عفونت هاي تهاجمي را در انسان ايجاد مي کنند. آسپرژيلوزيس تهاجمي بيماري شديد و کشنده ايي مي باشد که غالبا در افراد مبتلا به ضعف ايمني اتفاق مي افتد. بر اساس نتايج مطالعات انجام شده در طول يک دهه اخير آسپرژيلوس تهاجمي بعنوان يکي از عفونت هاي قارچي و با مرگ و مير بالا در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه گزارش شده است. اگر چه با بستري شدن طولاني مدت بيماران دچار وضعيت وخيم در بخش مراقبت هاي ويژه و همچنين استفاده از داروهاي تضعيف کننده سيستم ايمني در اين بيماران انتظار مي رود که شيوع آسپرژيلوس تهاجمي همچنان رو به افزايش باشد. به تاخير افتادن تشخيص قطعي، عدم درمان مناسب و به موقع و وجود بيماري هاي مختلف زمينه ايي و نوتروپني از دلايل بالا بودن مرگ و مير بيماري ذکر گرديده است. عليرغم پيشرفت هاي اخير در تشخيص و درمان بيماري، ظهور آسپرژيلوس تهاجمي در بخش مراقبتهاي ويژه معمولا ناشي از نبود پيش بيني و تشخيص درست بيماري مي باشد. استفاده از تکنيک هاي تشخيصي مثل PCR و ارزيابي آنتي ژن هاي گالاکتومانان و β-D-glucan به وسيله روش هاي سرولوژي در نمونه هاي مختلف علاوه بر روش هاي سنتي تشخيصي ضروري مي باشد تا بتوان تصوير بهتري از جمعيت بيماران درمعرض خطر آسپرژيلوس تهاجمي و برنامه ريزي هاي لازم جهت اقدامات بهتر بهداشتي و پيشگيرانه داشت. با عنايت به افزايش تعداد بخش مراقبت هاي ويژه در كشور و همينطور افزايش تعداد پذيرش بيماران در اين بخش ها و همينطور عدم وجود مطالعه ايي در اين زمينه در مقاله حاضر سعي شده است با مرور بر تازه ترين بررسي هاي انجام شده بر روي آسپرژيلوز تهاجمي به جنبه هاي مختلف آن با تاکيد بر روش هاي تشخيصي پرداخته شود.