مقاله مروري بر اثرات درماني تحريك مغناطيسي مغز در اختلالات رواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۸ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مروري بر اثرات درماني تحريك مغناطيسي مغز در اختلالات رواني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريك مغناطيسي مغز
مقاله اختلال استرس پس از سانحه
مقاله اختلال وسواسي جبري
مقاله افسردگي صرع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مغز انسان مي تواند به طور مطمئن به صورت غيرتهاجمي به وسيله ميدان هاي مغناطيسي قوي تحريك گردد. اين ميدان ها موجب بروز يك جريان در بافت هاي تحت تحريك مي گردد؛ كه منجر به تحريك نرون هاي مغزي مي شود.
در اختلالات رواني، فعاليت مغزي كانوني در بسياري از سندرم هاي باليني مشاهده مي شود. كاربرد تحريك مغناطيسي ترانس كرانيال مكرر به عنوان شيوه اي درماني براي تغيير فعاليت مغز به طور انتخابي پيشنهاد شده است.
آر تي ام اس فركانس پايين، شيوه نويني در بررسي و درمان احتمالي سندرم هاي تحريك پذيري زياده از حد مغزي است كه تاثيرات آن از طريق وقوع شكل پذيري عصبي جديدي مطرح مي گردد.
در اين مقاله اثرات درماني آر تي ام اس در درمان اختلالات رواني افسردگي، اختلال استرس پس از سانحه، صرع، اختلال وسواسي جبري و اسكيزوفرني در مقالات جديد مرور نموده است.