مقاله مروري بر اثرات رسانه ها بر گردشگري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: مروري بر اثرات رسانه ها بر گردشگري
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمايي رسانه اي
مقاله تصور از مقصد
مقاله رسانه
مقاله روزنامه نگاري گردشگري
مقاله گردشگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلي زاده بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش که به شيوه اسنادي صورت گرفته، مطالعه نقش رسانه ها در بازنمايي مناطق مقصد و همچنين پيوند بين گردشگري و رسانه از ديدگاه هاي مختلف بوده است.
در بحث توسعه چارچوب براي مطالعه گردشگري و رسانه، روزنامه نگاري گردشگري و مفاهيم کليدي آن شامل زمان بندي، قدرت و هويت و تجارب و پديدارشناسي و همچنين در بخش ديگري رويکردهاي بررسي گردشگري و رسانه از ديدگاه هاي بازاريابي، تاثيرات رسانه اي، جامعه شناختي و فرهنگي ـ انتقادي مورد توجه قرار گرفته و سپس بحث فيلم هاي محرک گردشگري به عنوان جنبه اي از گردشگري فرهنگي معرفي و در نهايت، درباره توسعه صنعت گردشگري در ايران پيشنهادهايي ارايه شده است.