مقاله مروري بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بين المللي هوايي و سير تحول آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دو فصلنامه حقوق و سياست از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مروري بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بين المللي هوايي و سير تحول آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق هوايي
مقاله کنوانسيون ورشو
مقاله پروتکل لاهه
مقاله کنوانسيون گوادالاخارا
مقاله پروتکل گواتمالا
مقاله پروتکل هاي چهارگانه مونترال
مقاله کنوانسيون مونترال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعارض قوانين در حمل و نقل بين المللي کالا و مسافر، بيش از ديگر بخش هاي حقوقي به چشم مي خورد. نياز به يکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي، ازهمان ابتداي استفاده از هواپيما براي حمل و نقل احساس مي شد.
از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۹۹، اسناد متعددي به تصويب رسيده اند که عبارتند از: کنوانسيون ۱۹۲۹ ورشو، پروتکل ۱۹۵۵ لاهه، کنوانسيون ۱۹۶۱ گوادالاخارا، پروتکل ۱۹۷۱ گواتمالا، پروتکل هاي چهارگانه مونترال ۱۹۷۵ و کنوانسيون ۱۹۹۹ مونترال. به علت وجود کنوانسيون ها و پروتکل هاي متعدد، سند قابل اجرا در قضاياي مطروحه گاهي با مشکل مواجه مي شود. اين مقاله در صدد است مختصرا اين اسناد را معرفي نموده، ضمن اعلام اينکه حقوق خصوصي هوايي در طول هشتاد سال گذشته توسعه يافته، نشان دهد کنوانسيون مونترال ۱۹۹۹ نتيجه هفتاد سال تجربه جهان در حمل و نقل هوايي است.