مقاله مروري بر تکنيک هاي نوين در توليد آلکالوئيدهاي تروپاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مروري بر تکنيک هاي نوين در توليد آلکالوئيدهاي تروپاني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکالوئيدهاي تروپاني
مقاله بيورآکتورها
مقاله کشت ريشه مويين
مقاله کشت سلول
مقاله مهندسي متابوليک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي بادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري احمدي فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرايش روزافزون جوامع بشري به استفاده از داروهاي داراي منشا گياهي سبب افزايش تقاضاي مواد موثره گياهان دارويي شده است. علي رغم پيشرفت هاي زياد در زمينه سنتز مصنوعي مواد موثره گياهي، هنوز هم استخراج از منابع گياهي تنها راه دستيابي به بسياري از مواد دارويي ارزشمند است. زمينه تحقيقاتي آلکالوئيدها هرچند سابقه کهني دارد ولي ما هنوز در ابتداي راه شناخت کامل و بهره وري بيوتکنولوژيک آن هستيم. تاکنون در حدود ۵۰۰۰ نوع آلكالوئيد در ۱۵ درصد از گياهان متعلق به ۱۵۰ خانواده گياهي شناخته شده است که در اين بين آلکالوئيدهاي تروپاني نظير هيوسيامين، آتروپين و اسكوپولامين داراي کاربرد گسترده اي در پزشکي مي باشند. امروزه توليد صنعتي آلکالوئيدهاي تروپاني از طريق تکنيک هاي نويني همچون کشت سلول و بافت گياهي، هيبريداسيون سوماتيکي، مهندسي متابوليک، کشت مقياس وسيع و تجاري سازي آن با استفاده از بيورآکتورها توجه زيادي به خود جلب کرده و در اين مقاله مروري سعي شده است که نتايج حاصل از استفاده اين تکنيک ها بررسي شود.