مقاله مروري بر درمان دارويي کابوس هاي شبانه در اختلال استرس پس از سانحه جنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۹۵ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: مروري بر درمان دارويي کابوس هاي شبانه در اختلال استرس پس از سانحه جنگ
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال استرس پس از سانحه
مقاله کابوس
مقاله PTSD و Nightmare

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دنيوي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جنگ تحميلي ايران و عراق باعث شد تعداد زيادي از هم وطنان نظامي و غير نظامي از لحاظ روحي و جسمي آسيب ببينند. جنبه هاي روحي خود را به صورت مشکلات اضطرابي و ديگر بيماري هاي روان پزشکي نشان داد که ازآنان بيماري استرس پس از سانحه ناشي از جنگ مي باشد که جانبازان زيادي را مبتلا ساخته است. مهمترين علايم و شکايات اين بيماري کابو سهاي شبانه است. هدف اين مقاله بررسي درمان هاي دارويي کابوس هاي شبانه در اختلال استرس پس از سانحه جنگ است.
مواد و رو شها: مطالعه از نوع مروري مي باشد. در مقاله هاي منتشر شده در سالهاي ۲۰۰۸ – ۱۹۹۷ با استفاده از کلمات کليدي:Nightmare, Post Traumatic Stress disorder, PTSD ، اختلال استرس پس از سانحه و کابوس شبانه در موتورهاي جستجوگر اينترنت Yahoo و Google و پايگا ههاي اطلاعاتي پزشکي Pubmed و Iranmedex تعداد ۲۴ مقاله انتخاب و اين مقاله تهيه شد.
يافته ها: در اختلال استرس پس از سانحه نقش سيستم هاي نوروترانسميتري مشخص شد که شامل سيستم نورادرنرژيک و گيرند ههاي آن و سيستم سروتونرژيک مي باشند، عوامل کاهنده سيستم نورادرنرژيک باعث کاهش علايم، منجمله کابو سهاي شبانه مي شوند که شامل: پرازوسين، کلونيدين و گانفيسين و پروپرانولول است. در سيستم سروتونرژيک، بلوک کننده هاي گيرنده هاي سروتونين همانند ترازودون و نفازودون و سيپروهپتادين در درمان کابوس هاي شبانه موثر بوده اند. مهار کننده هاي باز جذب انتخابي سروتونينSSRIs) ) مثل: پاروکستين، سرترالين و فلوکستين در بهبود کيفيت زندگي و آشفتگي هاي خواب موثر بوده اند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به تعدد مقاله ها و مقايسه پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج کشور پرازوسين و نفازودون دو داروي موثر در درمان کابوس هاي شبانه مي باشند.