مقاله مروري بر ديدگاه پزشکي سنتي نسبت به کژدم زدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: مروري بر ديدگاه پزشکي سنتي نسبت به کژدم زدگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزش
مقاله کژدم
مقاله پزشکي سنتي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت پزشکي و درماني کژدم ها در طب سنتي ايران و شناخت عوارض و تظاهرات باليني بيان شده در اين منابع، گوناگوني و کاستي هاي موجود در نحوه پيش گيري، کنترل و درمان، ضمن مروري بر درمان گزش کژدم زدگي به روش سنتي به نقد و بررسي آن اقدام گرديده است. هدف از اين مطالعه بررسي نظرات و شناساندن هر چه بيشتر طب ملي و سنتي در کنترل اين جانوران زهري مي باشد. تحقيق به روش مروري از نوع تشريحي انجام گرفت. با کاربرد واژه هاي کليدي در اينترنت و سايت هاي مرتبط و استفاده از مجلات علمي پژوهشي داخل کشور و هم چنين با استفاده از منابع طب سنتي در ايران جستجوي مقالات و پژوهش ها انجام شد. در نهايت منابع واجد شرايط انتخاب و ضمن نقد و بررسي اين مطالعات به ارايه راه حل هاي مشکل مزبور در درطب سنتي ايران اقدام گرديد و يافته هاي بدست آمده در قالب يک مقاله مروري ارايه گرديد. قدمت کژدم زدگي برابر با تاريخ ايران زمين است و انعکاس آن در منابع طب سنتي ابعاد وسيعي دارد. طب سنتي در اين مورد نظراتي دارد که در مواردي متعدد مي تواند راهگشا باشد. نگرش جديد به اين مساله با توجه به منابع طب سنتي، موجب ارتقاي کنترل و پيشگيري از کژدم زدگي مي شود. در نتيجه مسئولين و پژوهشگران را به طرف کاهش موارد و يا عوارض ناشي از آن بر اساس منابع سنتي پزشکي که گامي در جهت خود باوري ملي است، رهنمون مي گرداند.