مقاله مروري بر روش شناسي نظريه پايه ور با تاکيد بر مطالعات سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: مروري بر روش شناسي نظريه پايه ور با تاکيد بر مطالعات سازماني
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارادايم
مقاله اثبات گرايي
مقاله تفسيرگرايي
مقاله روش شناسي
مقاله نظريه پايه ور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين قلي زاده رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: عالي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله، بررسي و تحليل روش تحقيق «نظريه پايه ور» به عنوان يکي از روش هاي تحقيق کيفي است که به پژوهشگر امکان مي دهد تا با رويکردي استقرايي و اکتشافي، به جاي اتکاء به تئوري هاي موجود، مفاهيم و قضايا را به طور مستقيم از واقعيت کشف نمايد و خود به تدوين تئوري بپردازد. بدين ترتيب، در اين مقاله ابتدا مباني فلسفي تحقيق از اثبات گرايي تا تفسيرگرايي مورد بحث قرار گرفته، آنگاه با تکيه بر مفروضه هاي پارادايم جديد و با درک اهميت اين موضوع که بسياري از تئوري هاي سازماني موجود فارغ از پيچيدگي ها و مسايل پايه ور سازمان هاي ايراني، قابليت هاي لازم براي حل مسايل سازماني سازمان هاي ايران را ندارند، روش شناسي نظريه پايه ور و چارچوب عملي آن به تفصيل اشاره خواهد شد. با اين هدف که مطالعات سازماني در مسيري سوق يابند که قادر به طراحي و تدوين مدل ها و تئوري هاي بومي و مبتني بر تجربه هاي زيسته مديران و کارمندان سازمان هاي ايراني و متناسب با مسايل، زمينه ها و شرايط و تحولات آنها باشند.