مقاله مروري بر روش هاي برآورد بهاي تمام شده پروژه هاي خدمات مهندسي به منظور قيمت گذاري مناقصه اي بازار سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۸ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مروري بر روش هاي برآورد بهاي تمام شده پروژه هاي خدمات مهندسي به منظور قيمت گذاري مناقصه اي بازار سهام
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهاي تمام شده
مقاله پروژه هاي خدمات مهندسي
مقاله برآورد بهاي تمام شده پروژه
مقاله روش هاي برآورد بهاي تمام شده
مقاله بهاي تمام شده سقف و كف
مقاله قيمت گذاري مناقصه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندريان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناقصه گران براي حضور در مناقصات صرف نظر از رويکرد مورد استفاده براي قيمت گذاري، نيازمند آگاهي از ميزان بهاي تمام شده پروژه و برآورد زمان اجراي آن مي باشند تا بتوانند به ارزيابي وضعيت خود بر مبناي قيمت پيشنهادي بپردازند و حضور خود در مناقصه را مديريت نمايند.
مناقصه گران براي حضور موفق و ارايه قيمت مناسب در مناقصات، به خصوص مناقصات پروژه هاي خدمات مهندسي بايد (قبل از اجراي پروژه) اقدام به برآورد بهاي تمام شده و مدت زمان اجراي پروژه نمايند و بر اساس آن قيمت پيشنهادي خود را مورد ارزيابي قرار دهند.
محاسبه بهاي تمام شده پروژه هاي خدمات مهندسي (قبل از طراحي و اجراي پروژه) بسيار مشكل است و اين ناشي از ماهيت مبهم كار و يا پيچيده بودن آن مي باشد. براين اساس مدل هاي متعدد و متنوعي براي محاسبه بهاي تمام شده پروژه هاي خدمات مهندسي به منظور قيمت گذاري مناقصه اي توسعه يافته است كه در اين مقاله به طور اجمالي مرور مي شوند و روش مدل سازي الگوريتمي بهاي تمام شده كه رايج ترين روش است به طور تفصيلي تشريح و چالش هاي آن بررسي مي گردد. همچنين با توجه به اينكه اندازه پروژه اصلي ترين داده ورودي به اكثر مدل هاي الگوريتمي است به بررسي روش هاي موجود براي تعيين اندازه پروژه پرداخته مي شود.