مقاله مروري بر روش هاي غيرتزريقي انسولين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۱۶ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: مروري بر روش هاي غيرتزريقي انسولين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسولين خوراكي
مقاله درمان
مقاله ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني صالحي منفرد سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي تهراني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين دركوش فريد
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بيماري ديابت، كنترل قندخون در محدوده نرمال به منظور جلوگيري از ايجاد هرگونه عارضه اي بسيار اهميت دارد. در حال حاضر اين كار به وسيله درمان پيچيده اي شامل تزريق هاي متعدد روزانه انسولين و يا تزريق مداوم انسولين به وسيله پمپ و پايش دقيق ميزان قندخون انجام مي گيرد. روشي كه بتواند از تزريق هاي متعدد انسولين جلوگيري كرده و فارماكوكينتيك انواع انسولين را بهبود بخشد، هميشه در کانون توجهات در تحقيقات مربوط به ديابت بوده است. در صورتي که اين شيوه ها توسعه يابند، بطور کلي غيرتهاجمي بوده و مطلوب بيماران هستند و کمک مي کنند تا بيماران به کنترل بهتري از قندخون برسند. تاكنون اميد بخش ترين روش جايگزين، روش استنشاقي بوده است كه از ميان آنها Exubera از طرف EMEA و FDA براي استفاده بيماران ديابتي ۱ و ۲ مورد تاييد قرار گرفت اما آن هم بدليل هزينه هاي بسيار زياد و عوارض تنفسي، مورد استقبال واقع نشد و توسط شرکت سازنده از بازار جمع آوري گرديد. ديگر روش ها نيز در حال پيشرفت هستند. اخيرا در دو روش (HIM2) Intestinal و (oral-lyn) Buccal  پيشرفت هاي جالبي بدست آمده است. در مقاله مروري پيش رو، روش هاي مختلف از جمله نازال، بوکال، چشمي، خوراکي، ترنس درمال، ريوي، رکتال و حتي واژينال و رحمي تجويز انسولين که در تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته اند بيان شده و نقاط قوت و ضعف و همچنين آينده آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.