مقاله مروري بر ريخت شناسي اتوليت در برخي از ماهيان اقتصادي سطحزي خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مروري بر ريخت شناسي اتوليت در برخي از ماهيان اقتصادي سطحزي خليج فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتوليت
مقاله ماهيان سطحزي
مقاله خصوصيات ريخت شناسي
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديق زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ولي نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي شکل و خصوصيات ريخت شناسي اتوليت هاي تعدادي از ماهيان اقتصادي سطحزي خليج فارس و امکان استفاده از اين خصوصيات براي شناسايي گونه ها از روي اتوليت، انجام گرديد. در اين مطالعه، اتوليت ساژيتاي ۶ گونه از ماهيان اقتصادي سطح زي خليج فارس استخراج و خصوصيات ريخت شناسي آنها مورد بررسي قرار گرفت. اين گونه ها، متعلق به خانواده هاي تون ماهيان شامل ماهي شير (Scomberomorus commerson)، قباد (S. guttatus) و هوور (Thunnus tonggol)، شگ ماهيان شامل ساردين سند (Sardinella sindensis)  و ساردين رنگين کمان (Dussumieria acuta) و از موتو ماهيان، موتوي منقوط (Encrasicholina punctifer)  بودند. در اين مطالعه، در مرحله اول گونه ها انتخاب و ويژگيهاي زيست سنجي آنها ثبت و اتوليت هاي آن ها استخراج گرديد. در مرحله بعد شكل اتوليت ها مورد مطالعه قرار گرفت. سپس خصوصيات زيست سنجياتوليت هاي چپ و راست هر نمونه با اندازه گيري طول، عرض، ضخامت و وزن ثبت گرديد. در اين بررسي، ضخامت، كشيدگي و اندازه اتوليت به عنوان شاخص هاي مقايسه اتوليت ها تعيين گرديد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که اتوليت ماهيان سطح زي در مقايسه با ماهيان کفزي، کوچک بوده و در خصوص تون ماهيان ظريف و شکننده است. اتوليت ماهيان سطحزي درشت از خانواده تون ماهيان شامل ماهي شير، قباد و هوور، كوچك، كشيده و داراي ضخامت كم مي باشند. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه اتوليت ماهيان سطحزي ريز شامل ساردين سند، ساردين رنگين كمان و موتو، كوچك و داراي ضخامت و كشيدگي متوسط است. نهايتا، نتايج اين بررسي نشان داد كه اتوليت هاي گونه هاي مربوط به يك خانواده از ماهيان مورد مطالعه با وجود داشتن شباهت هاي ظاهري فراوان، داراي تفاوت هاي قابل تشخيص، جهت تفکيک از يکديگر هستند.