مقاله مروري بر سندرم سوزش دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: مروري بر سندرم سوزش دهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم سوزش دهان
مقاله stomatodynia؛ Stomatopyrosis؛ Oral pain

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم سوزش دهان (burning mouth syndrome: BMS) اختلالي است مزمن كه در آن، بيمار از احساس درد و سوزش در دهان شكايت دارد ولي مخاط دهان به نظر سالم مي رسد و هيچ تظاهر كلينيكي يا يافته لابراتواري در ارتباط با آن موجود نيست. شيوع BMS از تا %۱۵ گزارش شده است و در زنان ۷ مرتبه بيشتر از مردان رخ مي دهد. BMS كثرا بعد از يائسگي در دهه ۴ تا ۶ زندگي ايجاد مي شود. سندرم سوزش دهان دردناك است و بر روي كيفيت زندگي بيمار تاثير منفي مي گذارد. پاتوفيزيولوژي بيماري هنوز ناشناخته است؛ و با وجود انواع روش هاي درماني مطرح، هنوز توافق عمومي در مورد درمان BMS وجود ندارد. در بيشتر مواقع بيمار با شكايت از سوزشي كه توجيه خاصي ندارد، از يك پزشك به پزشكي ديگر ارجاع داده مي شود بدون اينكه درمان موثري دريافت نمايد و اين باعث ايجاد فشار رواني و عاطفي زيادي براي بيمار مي گردد و ممكن است به درمان هاي اضافه و اشتباه منجر گردد. اين مطالعه با هدف مروري بر اطلاعات جديد در مورد علل احتمالي BMS و پاتوفيزيولوژي و روش هاي درماني جديد اين بيماري صورت پذيرفت.
مرور مقالات: در اين مقاله مروري از مقالات انگليسي زبان منتشر شده در سايت هاي Cochrane Library،Elseveier  و Embase بين سال هاي ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۸ استفاده شد. اين مطالعات شامل تحقيقات انجام شده به صورت مقطعي، طولي و اپيدميولوژيك بودند. همچنين، پايان نامه هاي مرتبط باBMS  طي سال هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۵، مجلات داخلي از جمله مجله دندانپزشكي تهران و كتب مرجع مورد بررسي قرار گرفتند.
نتيجه گيري: با توجه به مقالات مطالعه شده، اگر چه علت سندرم سوزش دهان ناشناخته است ولي برخي عوامل موضعي و سيستميك و رواني مي توانند باعث تشديد اين اختلال گردند. در نتيجه، علاوه بر دارودرماني به صورت موضعي و سيستميك، حذف عوامل احتمالي در ايجاد و تشديد علايم، روش هاي شناخت درماني و رفتار درماني
(behavior cognitive therapy) مي تواند در كنترل سندرم سوزش دهان موثر باشد. با توجه به مولتي فاكتوريال بودن علت سندرم سوزش دهان براي تشخيص صحيح به تاريخچه گيري مناسب و معاينات دهاني دقيق نياز است و درمان اين بيماران بايد بر اساس شرايط هر فرد تعيين گردد.