مقاله مروري بر شيمي درماني موضعي در درمان رتينوبلاستوما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: مروري بر شيمي درماني موضعي در درمان رتينوبلاستوما
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدحق محمد
جناب آقای / سرکار خانم: روحي پور رامك
جناب آقای / سرکار خانم: كارخانه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي احمدآبادي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رتينوبلاستوما شايع ترين تومور اوليه داخل چشمي در دوران کودکي است. درمانهاي کنوني منجر به ميزان بقاي بالاي ۹۵ درصد اما گاه با عوارض طولاني مدت شده اند. رساندن موضعي داروهاي شيمي درماني، هم فوايد کموريداکشن را داراست و هم بيماران را از سميت و پتانسيل موتاژنيک شيمي درماني سيستميک در امان نگاه مي دارد. دو اساس مهم در شيمي درماني موضعي، بهبود در رساندن دارو به محل تومور در چشم و درمان مولکول هدف در تومور با حفظ ارگان هاي سالم است. در اين مقاله، مروري بر تزريقات دارويي به صورت پري بولبار، داخل شريان افتالميک و يا داخل زجاجيه اي و در نهايت ژن درماني و استفاده از وکتورها در تجويز داروهاي جديد و ژن ها به صورت موضعي شده است. با وجود پيشرفت هاي بسيار پره کلينيکي در کنترل اين تومور با شيمي درماني موضعي، استفاده باليني از چنين روش هايي نياز به مطالعات شاهددار مناسب و حساس پره کلينيکي و باليني زيادي دارد.