مقاله مروري بر عمده ترين چالش هاي گوشت قرمز در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مروري بر عمده ترين چالش هاي گوشت قرمز در ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوشت قرمز
مقاله مصرف
مقاله تجارت جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گوشـت قرمز از مهمتـرين منابع تامين پروتئين محسوب مي شود كه در غذاي ايرانيان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. روند توليد انواع گوشت قرمز در ايران در چند سال اخير از افزايش زيادي برخوردار بوده و تقريبا متوسط توليد در دهه ۱۳۸۰ نزديک به دو برابر متوسط توليد در دهه ۱۳۶۰ بوده و مقدار واردات آن ها کاهش زيادي داشته است . اين موارد در حالي صورت گرفته که مقدار متوسط مصرف سرانه انواع گوشت قرمز مردم به خصوص در دهک هاي در آمدي پايين در سال هاي دهه ۱۳۶۰ نسبت به دهه هاي ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بيشتر بوده است. نکته مهم ديگر در زمينه نظام تهيه، تدارک و توزيع انواع گوشت قرمز در ايران، افزايش شديد قيمت اين کالاي اساسي در سال هاي اخير است، به طوري که قيمت آن در ايران خيلي بيشتر از قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني مي باشد. در نتيجه بايد اذعان داشت که بخش زيادي از اقشار آسيب پذير با توجه به قيمت بالاي انواع گوشت قرمز، مقدار مصرفشان را از اين کالا کم و اقدام به جايگزيني ساير کالاها به جاي آن نموده اند، که اين موضوع از نظر ارزش غذايي در روند رشد آنان مشکلاتي را داشته است. بر اين اساس به منظور حفظ سلامت جامعه و به ويژه اقشار آسيب پذير در مقابل نوسان قيمت اين کالاي مهم، دولت مي بايد با اتخاذ سياست هاي مناسب تنظيم بازار از يک طرف از توليد اين کالاها در کشور حمايت لازم را انجام دهد و از طرف ديگر از مصرف آن به ميزان کافي در همه خانوارها و به خصوص دسترسي آنان به انواع محصولات سالم و بهداشتي حمايت نمايد. ضمن آنکه مي بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت اين كالاها در مناطق مختلف کشور انجام دهد.
بر اين اساس در اين مطالعه به صورت مختصر روند توليد، تجارت، قيمت و ساير موارد مرتبط با بازار جهاني انواع گوشت قرمز مورد مصرف در ايران بررسي و با روند بازارهاي داخلي مقايسه شده است. همچنين در بخش ديگر از اين مقاله عمده ترين چالش هاي نظام تهيه، تدارک و توزيع گوشت گوسفند و گوساله به صورت اجمالي تحليل و بررسي شده و در نهايت پيشنهادهايي در قالب توصيه هاي سياستي براي تنظيم بازار اين محصولات ارايه شده است. قابل ذکر است در اين تحقيق در جهت ارايه تصويري مناسب از بازارهاي داخلي و بازارهاي جهاني انواع گوشت قرمز از جداول و نمودارهاي مناسب استفاده زيادي انجام گرفته است .
شايان ذکر است اين مقاله از طرح مطالعه تنظيم بازار گوشت قرمز که به سفارش معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته، استخراج گرديده است. در نتيجه در برخي قسمتها نتايج بدست آمده در گزارش اصلي بصورت مختصر و اجمالي ارايه شده است بر اين اساس در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر مي توان به گزارش اصلي طرح مراجعه کرد.