مقاله مروري بر فرآيند ترجمه و تطابق فرهنگي پرسش نامه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: مروري بر فرآيند ترجمه و تطابق فرهنگي پرسش نامه ها
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسش نامه
مقاله ترجمه
مقاله انطباق فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پشندي شادي
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فعاليت هاي پژوهشي در پرستاري روندي رو به رشد دارد. جمع آوري داده ها با بهره گيري از پرسش نامه، يکي از مراحل مهم پژوهش است. تاکنون پرسش نامه هاي فراواني به زبان هاي رايج دنيا طراحي شده و در ساير کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. معمولا پرسش نامه ها برحسب نياز، به صورت فردي تهيه يا ترجمه مي شوند و هنوز رعايت اصول استاندارد براي هدايت فرآيند ترجمه از سوي پژوهشگران ضروري شناخته نشده است.
متخصصان روان سنجي ابزارهاي پژوهشي، به طور مرتب بر فرآيند صحيح ترجمه پرسش نامه ها تاکيد مي کنند، زيرا در صورت عدم توجه به اين مهم، نمي توان يافته هاي داخلي و خارجي را با يکديگر مقايسه کرد. دست يابي به استانداردهاي مورد توافق براي ترجمه مناسب، کيفيت ترجمه ابزار را بالا مي برد و منجر به افزايش همکاري و مشارکت بين محققان از فرهنگ هاي متفاوت و بهبود نتايج مشترک مي شود. پژوهشگران و طراحان پرسش نامه ها گام هاي متعددي درخصوص ترجمه پرسش نامه و انطباق فرهنگي آن برداشته اند. هدف اين مقاله معرفي گام هاي مهم فرآيند ترجمه بر مبناي حفظ برابري هاي فرهنگي بود.
نتيجه گيري: کيفيت ابزار استفاده شده در مطالعات بين فرهنگي، با توجه به کيفيت روش ترجمه ابزار در تحقيقات مختلف متفاوت است. بنابراين، توافق و اجماع بين محققان در مورد چگونگي دستيابي به کيفيت ابزار ضروري است.