مقاله مروري بر نظريه هاي ساختار سرمايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۸ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مروري بر نظريه هاي ساختار سرمايه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سرمايه
مقاله نظريه توازن
مقاله نظريه سلسله مراتب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي مقدم حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باغوميان رافيك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مقاله حاضر، بررسي نظريه هاي مربوط به ساختار سرمايه است. بر اساس مطالعات، ماليات، هزينه هاي بحران مالي (ورشکستگي)، هزينه هاي معاملاتي، مخالف گزيني و تضادهاي نمايندگي از عوامل اصلي روي آوردن شرکتها به تامين مالي از طريق ايجاد بدهي و شکل گيري ساختار سرمايه آنها به شمار مي آيد. به منظور تبيين عوامل مذکور تاکنون نظريه هاي گوناگون و الگوهاي متعددي عرضه شده که مهم ترين آنها عبارت بوده اند از نظريه توازن و نظريه سلسله مراتب.
پژوهشها نشان مي دهد که هيچ يک از نظريه ها و الگوهاي فعلي به تنهايي نمي توانند عوامل موثر در تعيين ساختار سرمايه شرکتها را تبيين کنند و پاسخ قاطعانه اي را براي پرسشهاي زير فراهم آورند: چرا در شرايط گوناگون، تعدادي از شرکتها براي تامين مالي فعاليتهاي خود گزينه انتشار سهام، بعضي به کارگيري منابع داخلي و برخي ديگر روش استقراض را انتخاب مي کنند. بدين ترتيب، به نظر مي رسد که بزرگترين مشکل موجود، فقدان نظريه جامع و فراگيري است که بتوانند رفتار تامين مالي و ساختار سرمايه شرکتها را کاملا شرح دهد و پيش بيني کند. اين در حالي است که هيچ نشانه اي دال بر تدوين چنين نظريه اي در آينده نزديک مشاهده نمي شود.