مقاله مروري بر نقش مخچه در نارساخواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۲۵۵ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: مروري بر نقش مخچه در نارساخواني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارساخواني
مقاله مخچه
مقاله واج شناسي
مقاله زنجيره علي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاوست آنجلا
جناب آقای / سرکار خانم: نيكلسون راد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در مقاله حاضر، شواهد و مستندات درباره ارتباط مشکلات نارساخواني با نقص مخچه ارایه مي شود. روش: در ابتدا، شواهد مربوط به نقش آشکار مخچه در مهارتهاي حرکتي و مهارتهاي شناختي، به ويژه در مهارتهاي مبتني بر زبان گفتاري مرور مي شود. سپس برخي شواهد آزمايشگاهي مبتني بر نقص عملکرد مخچه در افراد داراي نارساخواني بيان مي شود. يافته ها و نتيجه گيري: دو گروه از شواهد مد نظر قرار گرفته شده اند: شواهد رفتاري و شواهد تصويربرداري عصبي. شواهد نشان مي دهند که افراد نارساخوان نسبت به گروه کنترل، تفاوتهاي چشمگيري دارند. همچنين آزمونهاي رفتاري مشابه روي کودکان داراي ضعف در خواندن و با بهره هوشي همسان اجرا شد. سرانجام بر مبناي نقص مخچه از زمان تولد، زنجيره اي علي تکويني، از رشد نارساخواني به دست داده شد.