مقاله مروري بر وضعيت سوء تغذيه کودکان زير ۵ سال در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مروري بر وضعيت سوء تغذيه کودکان زير ۵ سال در ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء تغذيه
مقاله کودکان زير ۵ سال
مقاله وضعيت تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مريدي گلرخ
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کودکان درصد قابل توجهي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند و سلامتي و رشد در اين مرحله متضمن سلامت آينده جامعه است. دوران کودکي از مهم ترين دوران هاي زندگي براي دستيابي به رشد کافي و پايه ريزي براي تامين سلامت در دوره هاي بعدي زندگي است. کودکان به دليل نياز هاي ويژه غذايي در معرض کمبود مواد غذايي قرار دارند وضعيت تغذيه اي کودکان زير پنج سال شاخص مناسبي براي کسب ديدگاهي در مورد سلامت يک جامعه است.
هدف: در اين مقاله وضعيت سوء تغذيه کودکان زير ۵ سال در کشور ايران با توجه به مطالعاتي که در اين زمينه منتشر شده است ارايه مي گردد.
مواد و روشها: جهت دستيابي به مطالعات مربوط به وضعيت سوء تغذيه کودکان در ايران پايگاه هاي اطلاعاتي ايران مدکس ،ايران داک و سايت کتابخانه ملي امريکا (پاب مد) با کليد واژه هاي سوء تغذيه، کودکان زير ۵سال، ايران، شيوع، وضعيت تغذيه و شاخص هاي تن سنجي جستجو شدند. در جستجو محدوديت زماني در نظر گرفته نشد.
يافته ها: مطالعات نشان مي دهند که شيوع سوء تغذيه در کودکان زير ۵ سال در مناطق مختلف کشور متفاوت است و ميزان آن از ۸٫۶ تا ۳۸ درصد مي باشد. کمترين ميزان سوء تغذيه در ميان کودکان استان گيلان (۸٫۶ درصد) و بالاترين ميزان سوء تغذيه در کودکان استان سيستان و بلوچستان مشاهده شده است. عوامل خطر در ايجاد سوء تغذيه شامل وزن کم هنگام تولد، فاصله کوتاه بين مواليد عدم استفاده از غذاي کمکي و عدم آگاهي مادر از زمان مناسب شروع تغذيه تکميلي و تحصيلات پايين مادر ذکر شده است.
بحث و نتيجه گيري: شيوع سوء تغذيه در کودکان کمتر از ۵ سال مشابه با کشور هاي منطقه مي باشد. آموزش تغذيه مطلوب متناسب با امکانات و فرهنگ مناطق مختلف کشور و تاکيد بر مراقبت هاي بهداشتي و برنامه هاي پيشگيري و کنترل بيماري هاي تنفسي و اسهالي مي تواند در بهبود وضعيت تغذيه کودکان مفيد باشد.