مقاله مروري بر ويژگي هاي فرضيه و نقش آن در مطالعات تجربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: مروري بر ويژگي هاي فرضيه و نقش آن در مطالعات تجربي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرضيه
مقاله متغير
مقاله پيش فرض
مقاله نظريه
مقاله قانون
مقاله آزمون
مقاله قياس
مقاله استقرا
مقاله ابطال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدين سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرضيه به عنوان پاسخ موقت به سوالات تحقيق، برآورد حدسي روابط بين متغيرهاي آن، و هدايت كننده منظم و استوار فرايند پژوهش، يكي از سازه هاي مهم معرفتي در هر پژوهش علمي به شمار مي رود، ابزار نيرومندي است كه با هدف دست يابي به نتايج اطمينان بخش، ابداع شده است.
فرضيه با الهام از تفكري تئوريك، و برپايه شناخت مقدماتي پديده مورد مطالعه (مرحله اكتشاف)، بيانگر استنباطي مستدل درباره اوصاف، حالات، و رفتارهاي پديده مورد مطالعه است. به استثناي مطالعات توصيفي و اكتشافي، تقريبا همه مطالعات با فرضيه يا مجموعه اي از فرضيات به هم پيوسته آغاز مي شوند و استمرار مي يابند. اين نوشتار درپي آن است تا پس از بررسي ابعاد مفهومي «فرضيه»، با رويكردي روش شناختي، به بحث درباره گونه ها، ويژگي ها، و كاركردهاي آن در فرايند مطالعه علمي بپردازد و ديدگاه هاي مختلف در اين خصوص را تحليل نمايد.