مقاله مروري بر ويژگي هاي کاربردي فيلم هاي زيست تخريب پذير خوراکي حاصل از پروتئين گلوتن گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مروري بر ويژگي هاي کاربردي فيلم هاي زيست تخريب پذير خوراکي حاصل از پروتئين گلوتن گندم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين گلوتن گندم
مقاله فيلم خوراکي
مقاله نفوذپذيري
مقاله ويژگي هاي مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابك
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئين ها دسته وسيعي از بيوپليمرهاي زيست تخريب پذير خوراکي هستند. پروتئين گلوتن گندم يکي از اين پروتئين هاست كه طي توليد نشاسته از گندم به عنوان فراورده فرعي توليد مي شود. يكي از كاربردهاي بالقوه اين پروتئين، توليد فيلم ها و پوشش هاي زيست تخريب پذير خوراكي است. در اين پژوهش، تاثير عامل هاي گوناگون روي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي فيلم هاي حاصل از پروتئين گلوتن شامل بازدارندگي در برابر بخار آب و گازها، ويژگي هاي مكانيكي و ويژگي هاي حرارتي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال، مشاهده شده است که با افزودن ترکيب هاي ليپيدي، نفوذپذيري فيلم گلوتن نسبت به بخار آب کاهش مي يابد ولي با افزايش ميزان پلاستي سايزر، نفوذپذيري بيشتر مي شود. ميزان پلاستي سايزر هم چنين روي ويژگي هاي مکانيکي فيلم تاثير منفي دارد. نوع ماده اوليه، شرايط متفاوت توليد فيلم، و همچنين تيمارهاي پس از توليد تاثير زيادي بر ويژگي هاي اين فيلم ها دارد كه در اين مقاله، مورد بررسي قرار گرفته اند.