مقاله مروري بر گونه هاي گياهي آبزي جاذب عناصر سنگين در اکوسيستم هاي آبي شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مروري بر گونه هاي گياهي آبزي جاذب عناصر سنگين در اکوسيستم هاي آبي شمال ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان آبزي
مقاله اکوسيستم هاي آبي
مقاله گياه پالايي
مقاله عناصر سنگين
مقاله شمال ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمرتاش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاطيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده لاريمي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: شكريان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان آبزي به عنوان حلقه اي از زنجيره غذايي به واسطه جذب عناصر سنگين مي توانند نشانگر افزايش نسبي غلظت اين عناصر در آب يا ر سوبات اكوسيستم هاي مورد نظر در اين مقاله در ابتدا جمع آوري گونه هاي آبزي از تالاب هاي شمال ايران انجام گرديده و پس از شناسايي آن ها، با استفاده از تحقيقات گسترده کتابخانه اي از منابع لاتين، مکانيسم، اندام و نوع عناصر مورد جذب در گونه هاي موجود تعيين شد. در نهايت با استفاده از نرم افزار Excel، تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از بررسي هاي اوليه و نتيجه گيري نهايي صورت گرفت. نتايج حاکي از آن بود که گونه هاي گياهي قابليت هاي متفاوتي در جذب عناصر از خود نشان مي دهند به طوري که تيره گندميان داراي بيشترين فراواني گونه اي بوده و ريشه نسبت به ساقه و برگ، سهم بيشتري را به عنوان اندام جذب کننده به خود اختصاص داده است. همچنين از بين عناصر جذب شده، روي با ۱۳٫۹۷ درصد، بيشترين فراواني جذب را توسط گونه هاي مورد مطالعه داشته و مکانيسم فيتواکسترکشن فرآيند غالب جذب بوده است.