سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی احمدی – استاد ومدیر گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
محمدصادق پوربهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انفجار زیر آب و اثر آن بر سازه های ثابت، غوطه ور و شناور اطراف آن یکی از مسایل مهم و استراتژیک درمهندسی می باشد. این مساله یکی از انواع اندرکنش آب وسازه بوده و دارای کاربردهای بسیاری در پروژه های صنعتی مانند شکل دهی صفحات فلزی، عملیات نظامی، تاسیسات دریایی و بندری از قبیل کشتی ها، ناوبرها، سکوها، همچنین سازه های غوطه ور مانند زیر دریایی ها، خطوط و لوله و تاسیسات نفتی زیر دریا می باشد. سیال نیز همانند سازه می تواند دو نوع رفتار خطی و غیر خطی از خود نشان دهد. رفتاری که سیال از خود ارائه می دهد اصولا به فاصله سازه از سطح آزاد بستگی دارد. اگر سازه به سطح آزاد نزدیک باشد پدیده کاویتاسیون که یک پدیدخ کاملاً غیر خطی است حائزاهمیت خواهد بود. در حالیکه در مسایل دور از سطح آزاد کاویتاسیون از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. در این تحقیق مدلهای تحلیلی، تجربی و عددی بسیاری برای حل مساله اندرکنشی ناشی از انفجار زیر آب طبقه بندی و گردآوری شده است. فرمولاسیون روش های مطرح، آورده شده و با ارایه مثالهایی از هر روش، دقت و کارایی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش های جدید نیز آورده شده و نهایتا روش های مناسب از تحلیل مساله با شرایط مختلف ذکر گردیده است.