سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
سیده نسرین دخت مرتضوی – گروه الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی واحداردبیل دانشگاه آزاداسلامی اردبیل ایران
بهنام بهاری – گروه الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی واحداردبیل دانشگاه آزاداسلامی اردبیل ایران

چکیده:
میل به ازدواج درنهادتمامی انسانها وجود داشته و درطول دوران بشریت موجب بقا وادامه ی نسل افراد بشرشده و این امر ازابداعات دین اسلام نیست و درتمامی ادیان الهی به عنوان امری مقدس و خجسته بوده که به آن سفارش بسیارشده است و میتوان گفت راه مشروع کنترل و مهارغریزه ی جنسی درانسان اقدام به امرازدواج است درفقه و قانون مدنی نهادخانواده اهمیت ویژه ای دارد و شارع و قانون گذار آزادی اراده ی طرفین را درآن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد نسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است تاثیر طلاق به عنوان شایع ترین عامل انحلال نکاح درجوامع امروزی جایگاه درخورتوجهی دارد که سیاست تقنینی جوامع نمی تواند نسبت به وی بی اعتنا باشد لذا هدف اصلی این تحقیق مروری برمبنای نظری طلاق درحقوق اسلامی می باشد