سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدکاظم علوی پناه – دانشیاردانشگاه تهران , دانشکده جغرافیا , گروه کارتوگرافی
حمیدرضا متین فر – دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی
چوقی بایرام کمکی – مدرس دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده زمین شناسی
فریدون سرمدیان – استادیار دانشگاه تهران , دانشکده کشاورزی

چکیده:

در سالهای اخیر، کسب اطلاعات از داده های سنجش از دور به و یژه داده های ماهواره ای افزایش فزاینده ای داشته است و روشهای متعددی برای بهبود مطالعات سنجش از دور در علوم طبیعی بخصوص خاکشناسی ارائه گشته است . بعنوان مثال، با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS می توان تیپ خاکها را شناسائی و در فاصله زمانی کوتاه با صرف هزینه کمتری انواع نقشه های خاک را تهیه نمود . تحقیقات و مطالعات اخیر نشان می دهد که ک اربرد داده های ماهواره ای در مطالعات پدیده های طبیعی زمین و معضلات آن می تواند کمک بسزائی در صرفه جویی زمان و افزایش دقت نماید . در این مقاله که مواردی از قبیل (۱) تلفیق داده های ماهواره ای با GIS و ارزش صرفه جویی در وقت (۲) تلفیق سنجش از دور و زمین آمار و بررسی تغییرات مکانی خاک (۳) صرفه جویی زمانی و مکانی در مطالعات خاک و منابع طبیعی (۴) نقش مقیاس در انتخاب داده ها و دقت در بررسی تغییرات مکانی (۵) زمان عبور ماهواره و انتخاب زمان مناسب برای مطالعات صحرایی بررسی می گردد . بر اساس نتایج این مطالعات، اهمیت کاربرد فناوری و سنجش از دور برای مطالعات خاکشناسی بویژه در صرفه جویی وقت و کاهش هزینه آشکار می گردد . بنابراین، پیشنهاد می گردد که این فناوری مورد توجه بیشتر مدیران و برنامه ریزان کشور بخصوص در منابع طبیعی و کشاورزی قرار گیرد .