سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
پیمان اسماعیل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر،گروه مهندسی شیمی، بوشهر، ایران
مهرداد منطقیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ابراهیم رجب زاده قطرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:
آب از منابع ضروری برای ادامه حیات همه موجودات زنده است . به طور روز افزونی، اکوسیستم های آبی با توجه به سرعت رو به رشد افزایش جمعیت، توسعه فناوری، شهرنشینی و رشد اقتصادی مورد تهدید قرار گرفته اند . امروزه فلزات سنگین به یکی از خطرناک ترین مسائل زیست محیطی جهانی تبدیل شده اند . آبی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد انواع آلودگی ها را پیدا میکند . فلزات سنگین آلاینده در پساب بسیاری از صنایع مانند آبکاری فلزات، عملیات استخراج معدن، دباغی و غیره موجود می باشند که از مهمترین آنها : کادمیوم، کروم، کبالت، نیکل، سرب، مس و جیوه هستند . فلزات سنگین از نظر زیستی تخریب پذیر نیستند لذا تمایل به انباشتگی در بدن موجودات زنده دارند که باعث ایجاد بیماری ها و نابهنجاری ها میشود . از این رو پساب حاوی فلزات سمی قبل از اینکه به جریان آبی ( رودخانه ها ) تخلیه شود نیازمند تصفیه است . بسیاری از روش های فیزیکی – شیمیایی مانند تعویض یون، جداسازی غشایی و غیره برای تصفیه فلزات دردسترس است . اصلی ترین عیبی که این روش ها دارد تولید لجن زیاد و هزینه بالا است. پس وجود یک تکنولوژی مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست برای تصفیه فلزات از پساب لازم است . اخیرا جذب زیستی به عنوان موثرترین روش برای آلودگی زدایی پساب حاوی فلزات سنگین و کاهش سر یع غلظت سموم در پساب ها شناخته شده است.