سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیما بهاری – دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
عاطفه پی سپار – دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
شیرین میرزایی ترکمبور – دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

چکیده:
زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای دیابت، اقبال عمومی بالایی برای استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان آن در جوامع آسیایی و نیز در دنیا وجود دارد اما مکانیسم عمل بیشتر گیاهان مورد استفاده دقیقاً مشخص نشده است. با توجه به اینکه مطالعات فراوانی به روی ا ثرات فارماکولوژیکی ضد دیابتی ترکیبات برگ گردو صورت گرفته است . در این مطالعه بر آن شدیم تا به یک دیدگاه مشترک و جمع بندی درباره ترکیبات مؤثر آن در درمان دیابت و مکانیسم عمل آنها دست یابیم. روش بررسی: اطلاعا این مطالعه مروری با کلید واژگان Alternative Threatment in diabetes, Walnut leaf extracte, Juglans regia L در کتب و مقالات منتشر شده در بانک های اطلاعاتی همچون Google Schular , Iran Medex , SID , Pubmed به دست آمد. یافته ها: از برگ گردو د طب سنتی در کاهش قند خون، فشارخون، چربی خ ون و به عنوان مدر استفاده می شود. ترکیبات اصلی برگ گردو شامل گلیکوپپتیدها، ترپنوئیدها و فلاونوئیدها می باشد که با مکانیسم های تحریک گلیکوژنز، مهار کانال های پتاسیمی در سلول های بتای پانکراس، تنظیم جذب قند از روده ها و ا فزایش در قطر جزایر لانگرهانس و تعداد سلول های بتا عامل خواص ضد دیابتی این گیاه می باشد که در تحقیقات آزمایشگاهی به اثبات رسیده است. نتیجه گیی: وجود ترکیبات ضد دیابتی در عصاره برگ گردو و تشخیص مکانیسم اثر آنها این امکان را بدست می دهد که نسل جدیدی از داروهای گیاهی دیابت که با اثر داروهای شیمیایی برابری کرده اما عوارض آنها را ندارد ساخته شده، افق جدیدی برای درمان مؤثر و کمخطر دیابت پیش روی محققین و مدد جویان گشوده شود.