سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

گلچهره سهراب – دانشجو، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در دو دهه اخیر، تحقیقات بسیاری متوجه توانایی رهبری زنان وسبک رهبری آنها شده اند . از یکسو با افزایش روزافزون مشارکت زنان در نیروی کار، به تدریج حضور آنها در صحنه های مدیریتی پررنگتر می شود و این امر لزوم بررسی تواناییهای رهبری زنان را افزایش داده است . از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان در پستهای مدیریتی متناسب با رشد مشارکت آنها در سازمانها، افزایش نمی یابد که این مسئله نیز محققان بسیاری را برای کشف علل برانگیخته است . بخشی از تحقیقات برای بررسی دلایل عدم مشارکت زنان در پستهای مدیریتی، به ویژگیهای رهبری آنان پرداخته اند . این تحقیقات توانایی رهبری زنان، سبکهای رهبری زنان و مقایسه آن با سبکهای رهبری مردان را بررسی نموده اند . مقاله حاضر مروری است بر تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده اند . در این مقاله جمع بندی نتایج موجود، نشان می دهد که تا کنون هیچ نظر مشخصی در زمینه تواناییهای رهبری زنان به اثبات نرسیده است؛ همچنین محققان هنوز نتوانسته اند سبک رهبری خاصی را به طور مشخص در بین زنان تشخیص دهند .