سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
کاوان فاتحی – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد
هادی مقدر – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد
محمدرضا زارع میرک آباد – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

چکیده:
یک جریان داده لیست مرتبی از نقاط است که باید به ترتیب و یک بار یا به تعداد دفعات بسیارکم مورد استفاده قرار گیرد. در سال های اخیرکاربردهای زیادی مطرح شده اند که چنین داده هایی را تولید می کنند. خوشه بندی این دادهها یکی از مسائل پیچیده در حوزه داده کاوی می باشد. به دلیل عبور حجم بالای داده در جریان داده، الگوریتم های خوشه بندی سنتی برای این دسته از مسائل مناسب نیست. در این مقاله ابتدا الگوریتم های مختلف خوشه بندی جریان داده در قالب دو دسته بر اساس رویکرد آن ها در حل مسئله ارائه می گردند، سپس به بررسی و مقایسه هر یک از این روشها می پردازیم.