سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدصالح اولیاء – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
سیدناصر مدرسی – کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه یزد

چکیده:

اندازه گیری و ارزیابی عملکرد به عنوان جزیی اساسی از زنجیره مدیریت عملکرد، امروزه نقشی غیر قابل انکار در بهبود و تعالی سازمان ها دارد و بسیاری از سازمان ها برای روبرویی با فشارهای محیطی و چالش های جهان نوین آن را در برنامه های مدیریتی خود لخاظ کرده اند. در اوایل دهه ۹۰ میلادی همزمان با افزایش فشار عمومی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی دانشگاه ها، ارزیابی عملکرد در تعدادی از مراکز دانشگاهی غربی شروع به شکل گیری و رشد نموده است. در این راستا پژوهش هایی نیز صورت گرفته و مدل ها و فرایندهایی برای توسعه سیستم های ارزیابی عملکردخاص پیشنهادشده است. تفاوت شرایط و اهدافی که برآورده سازی آنها از یک سیستم ارزیابی انتظار می رود باعث شده تا در دانشگاه ها نیز به مانند سایر سازمان ها، راه حل یکسانی برای همه قابل پیشنهاد نباشد. هم اکنون مدل EFQM به عنوان مدلی برای خود ارزیابی در بسیاری از سازمان ها و مراکز آموزشی در اروپا و سراسر جهان بهکار می رود. اما امکان کاربرد آن به عنوان مدلی برای طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد و تسهیل کننده مدیریت تغییر در استقرار و اعتبار بخشی سیستم، تاکنون درسطح مراکز آموزش عالی مورد توجه قرار نگرفته است . مقاله حاضر به بررسی موضوع اندازه گیری عملکرد در دانشگاه ها و کاربرد مدل EFQM در این مقوله می پردازد.