سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق اکبری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله کلیه گذرگاههای PC اعم از گذرگاههای موازی و سریال ونحوه ارتباط آنها با وسایل جانبی بررسی شده و از نظر کارایی با یکدیگر مقایسه شده اند گذرگاه های موازی عبارتنداز: ISA:industry standard archeitecture,EISA:enhanced IDA,MCA:micro channel architecture,VESA:video electronic standard associatation VL bus,PCI:peripheral component interconnect,VME:versa module european,و گذرگاه های سریال بررسی شده عبارتنداز:Rs232,firewire IEEE1394,USB:Universal serial bus