سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – استاد دانشکده صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
نیکبخش جوادیان – استادیارگروه صنایع – دانشگاه علوم فنون مازندران
کامران پی نبر – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه علوم فنون مازندران

چکیده:

نمودارهای کنترل به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای بهبود کیفیت شناخته شده است . در برخی از فرآیندهای تولیدی به دلیل حجم کم تولید، یکسان بودن اندازه گیری های متوالی ،وجود انحراف معیار بسیار ناچیز بین داده هاو یا انجام بازرسی های اتوماتیک از نمودارهای کنترل با مشاهدات انفرادی استفاده می شود، معمولا در چنین شرایطی نمودار کنترلی مورد استفاده، نمودار X-MR است که به نمودار I-MR نیز معروف است . استفاده از این نمودار کنترل نیازمند مراعات نکاتی است که در نظر نگرفتن این نکات می تواند اثربخشی نمودار کنترل X-MR را کاهش دهد و یا حتی تحلیل کاربران را مختل نماید . در این مقاله به کمک شبیه سازی و در نظر گرفتن شاخص متوسط طول دنباله (ARL)ایرادات نودار کنترل X-MR معرفی گردیده و راهکارهای لازم پیشنهاد گردیده است، و با بررسی مثالهایعددی سعی شده است علاوه بر طرح مفاهیم نظری لازم، کاربران را نیز جهت استفاده از این نمودار راهنمایی کنیم .