سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسرین قنبریان – محقق پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )
زهرا صادقی گیوی – محقق ارشد پژوهشگاه هوافضا، پژوهشگاه هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فن
نوید مقصودی – محقق پیشین پژوهشگاه هوافضا و مدیرعامل فعلی شرکت مهندسی هوافضای ماخ،
فائزه راثی – محقق پژوهشگاه هوافضا، پژوهشگاه هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

چکیده:

در این مقاله مباحث مطرح در زمینۀ ایمنی وسایل پرتابی بر اساس استانداردها و دستور العمل های سایت های معتبر پرتاب مورد بررسی قرار می گیرد . از آن جا که ایمنی پرتاب این وسایل مقدمه ای است بر ایمن سازی حمل و نقل فضایی، که در آینده ای نه چندان دور قابل پیش بینی و نیازمند برنامه ریزی است، حائز اهمیت و درخور توجه فراوان است . ایمنی وسایل پرتابی به دو دستۀ اصلی ایمنی زمینی و ایمنی پروازی تقسیم می شود . در ایمنی زمینی مواردی نظیر ایمنی نیروی انسانی، ایمنی میدانی و ایمنی سیستم های پرتاب و در ایمنی پروازی نیز مسائلی نظیر ایمنی سیستم، ایمنی محل فرود و تأثیر پرتاب بر ایمنی و ترافیک هوایی مورد بررسی قرار می گیرد . با توجه به زمینۀ کاری نویسندگان این مقاله، تمرکز مطالعات انجام گرفته روی ایمنی زمینی پرتاب کننده هاست که منجر به ارائه روش هایی برای افزایش ایمنی و کاهش سوانح ناشی از عملیات زمینی آن ها بر اساس نیازهای بومی کشور می شود .