سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا صادقی گیوی – محقق پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )
نوید مقصودی – محقق پیشین پژوهشگاه هوافضا و مدیرعامل فعلی شرکت مهندسی هوافضای ماخ،
اسرین قنبریان – محقق پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )
فائزه راثی – محقق پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

چکیده:

در این مقاله مباحث مطرح در زمینۀ ایمنی وسایل پرتابی بر اساس استانداردها و دستو رالعم لهای سای تهای معتبر پرتاب مورد بررسی قرار می گیرد. از آ نجا که ایمنی پرتاب این وسایل مقدمه ای است بر ایمن سازی حمل و نقل فضایی، که در آیند های نه چندان دور قابل پیش بینی و نیازمند برنامه ریزی است، حائز اهمیت و درخور توجه فراوان است. ایمنی وسایل پرتابی به دو دستۀ اصلی ایمنی زمینی و ایمنی پروازی تقسیم می شود. در ایمنی زمینی مواردی نظیر ایمنی نیروی انسانی، ایمنی میدانی و ایمنی سیستمهای پرتاب و در ایمنی پروازی نیز مسائلی نظیر ایمنی سیستم، ایمنی محل فرود، و تأثیر پرتاب بر ایمنی و ترافیک هوایی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به زمینۀ کاری نویسندگان این مقاله، تمرکز مطالعات انجام گرفته روی ایمنی پروازی پرتا بکنند ههاست که منجر به ارائه روش هایی برای افزایش ایمنی و کاهش سوانح ناشی از عملیات پروازی آ نها بر اساس نیازهای بومی کشور می شود.