سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد سالاری – کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد

چکیده:

راه حلهای ارائه شده در این مقاله چکیده ای است از روشهای مختلف غیر سازه ای در مدیریت سیلابشهری در سطح بین المللی با تاکید بر برنامه بین المللی هیدورلوژی که با پشتیبانی سازمان UNESCO تدوین و ارائه شده اس ت . منشا آنچه در شهرهای بزرگ تحت عنوان سیلاب شهری اتفاق می افتد عمدتاً یا به دلیل تغییر تراز جریان عادی رودخانه های مجاور فضاهای شهری به تبع اختلالات آب و هوایی است و یا نزولات جوی بسیار زیاد در مقطع زمانی کوتاه . تلاش بر این است بخشی از تبعات تخریبی سیلابهای شهری و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آن در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مخاطبین راه حلهای ارائه شده در درجه اول، متخصصین دولتی در سطوح مختلف طراحی و اجرای طرحهای پیشگیری وکاهش بلایای ناشی از سیلاب شهری هستند . مهندسین مشاور، برنامه ریزان و مدیران شهری و همچنین قانونگذاران نیز می توانند از راه حلهای ارائه شده در جهت توسعه دیدگاه کاری خود بهره مند شوند.
هدف راه حلهای ارائه شده بیشتر از آنکه ارائه روشهای آماده و نسخه های از پیش تعیین شده برای کنترل سیلاب شهری باشند ارائه مجموعه ای از رویکردهای تکمیلی ب ر اقدامات شناخته شده مه ن دسی و سازه ای است.
همچنین هدف آن ارائه روشهایی است که مقتضیات محیطی و اقتصادی را به صورت پایدار و متوازن در نظر می گیرد . این روشها نیازمند مشارکت عمومی بر اساس توسعه مداوم اطلاع رسانی همگانی و همچنین تحلیل و ارزیابی تجربیات قبلی است.
استفاده از وسایل ارتبا طی مدرن، آموزش و بالا بردن سطح آ گاهی عمومی ، احیاء هشیاری به فراموشی سپرده شده، همانا اساس روند تغییر درک عمومی از سیلاب شهری و تبعات آن و همچنین پیش نیازهای اولیه برای کاردبری کردن روشهای غیر سازه ای در مدیریت سیلاب شهری است.