سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مصطفی خرم نیا – دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی بانک کشاورزی، مدیریت استان آذربایجان غربی، شعبه بوکان
تورج مهدی زاده – دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،
رسول خرم نیا – دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد استان آذربایجان غربی، مرکز بوکان
مالک عظیمی – دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

چکیده:
پروتئین های شیر اصلاح شده با هیدرولیز آنزیمی، پتانسیل بهینه کردن خواص فراسودمندی را دارند. رایج ترین روش برای بهبود خواص فراسودمندی پروتئین های شیر در معرض قرار دادن آن ها با هیدرولیز آنزیمی است. اگرچه تعداد محدودی از مطالعات، نتایج یافته های خود را با خواص بیوشیمیایی پروتئین های شیر جهت درک مکانیسم عمل چگونگی تحت تاثیر قرار گیری خواص فراسودمندی پروتئین های شیر بوسیله ی ویژگی های انحصاری پروتئازها ربط داده اند. مطالعات زیادی نشان داده که فاکتورهای هیدرولیز نظیر pH، دما، زمان و میزان سوبسترای آنزیم، خواص فراسودمندی پروتئین های شیر را تحت تاثیر قرار می دهند. ارزیابی محل های هیدرولیز شامل ترکیب، توزیع و واکنش های بین باقی مانده ی اسید های آمینه ی پروتئین های شیر برای بهینه کردن خواص فراسودمندی آن ها نظیر حلالیت، ژله ای شدن، امولوسیونه شدن بر مبنای مکانیسم واکنش و ویژگی های انحصاری سوبسترای آنزیم های پروتئولیتیک مختلف ضروری است.