سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مهدی بزارنوبری اصل – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

طراحی بهینه سازه ها به منظور تعیین متغیرهای طراحی با روشی معین به نحوی که تابع هدف حداقل گردد همزمان تمام قیود برقرار باشند مورد توجه طراحان سازه های دریایی می باشد. تابع هدف می تواند وزن، قیمت، خستگی اعضا و میزان بهره وری در طول عمر مفید سازه باشد. قیود می توانند ناشی از محدودیت های مصالح، محدودیت های مالی، مسائل اجرایی و … باشند. فرآیند بهینه سازی سکوها نیازمند شناخت مناسبی از سکوها برای تعریف مناسب تابع هدف و قیدهای مناسب است یا بعبارت دیگر فرایند رابطه سازی می باشد. این قسمت از فرآیند مهم ترین بخش بهینه سازی است. بهینه کردن تابع بدست آمده از قسمت قبل بایدبا کاراترین و کم هزینه ترین روش صورت گیرد. از آنجاکه بهینه ترین روش بهینه سازی وجود ندارد، انتخاب روش به نوع تابع هدف و قیدها و نیز به زمان و هزینه محاسباتی مد نظر بستگی دارد. با توجه به حساسیت عملکرد و هزینه زیادسکوهای شناور تحقیقات فراوانی درمورد بهینه سازی آنها صورت گرفته است. این نوشتار مروری بر تحقیقات انجام گرفته در موضوع بهینه سازی سکوهای شناور شامل توابع هدف مطرح و روشهای مختلف بهینه سازی دارد.