سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مهدی بزار نوبری اصل – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

طراحی بهینه سازه ها به منظور متغیرهای طراحی با روشی معین به نحوی که تابع هدف حداقل گردد و همزمان تمام قیود بر قرار باشند مورد توجه طراحان سازه های دریایی می باشد. تابع هدف می تواند وزن، قیمت، خستگی و اعضا و میزان بهره وری در طول عمر مفید سازه باشد. قیود می توانند ناشی از محدودیت های مصالح، محدودیت های مالی، مسائل اجرایی و … باشند. فرآیند بهینه سازی سکوها نیازمند شناخت مناسبی از سکوها برای تعریف مناسب تابع هدف و قیدهای مناسب است یا بعبارت دیگر فرایند رابطه سازی می باشد. این قسمت از فرآیند مهم ترین بخش بهینه سازی است. بهینه کردن تابع بدست آمده از قسمت قبل باید با کاراترین و کم هزینه ترین روش صورت گیرد. از آنجا که بهینه ترین روش بهینه سازی وجود ندارد، انتخاب روش به نوع تابع هدف و قیدها ونیز به زمان و هزینه محاسباتی مد نظر بستگی دارد. با توجه به حساسیت عملکرد و هزینه زیاد سکوهای دریایی تحقیقات فراوانی در مورد بهینه سازی آنها صورت گرفته است. این نوشتار مروری بر تحقیقات انجام گرفته درموضوع بهینه سازی سکوهای دریایی شامل توابع هدف مطرح و روشهای مختلف بهینه سازی دارد.