سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رضا پیله چیان لنگرودی – بخش تحقیق وتولید واکسن های بی هوازی، موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

چکیده:
بیماری های ناشی از کلستریدیوم ها که در اغلب دامداری ها ی ایران در گاو و گوسفند موجب مرگ و میر دام ها میگردد، شناسائی شده اند. این بیماری ها عبارتند از اسهال عفونی بره های نوزاد، استراک گوسفندهای بالغ، قلوه نرمی یا آنتروتوکسمی بره و گوسفندهای بالغ، براکسی گوسفندهای بالغ و قانقاریای عفونی کبد گوسفند. تولید فرآورده های بیولوژیک جدید و مؤثر در سطح کشور دارای ارزش صادراتی بوده و از ابزارهای موثر درآمد ارزی کشور است. جمعیت گوسفند و بز کشور هر سال میلیون ها دز واکسن ها ی بی هوازی دریافت می دارد. با توجه به اینکه تزریق جداگانه واکسن برای هر یک از بیماری های کلستریدیائی در دامداری ها فرآیندی مشکل و غیر عملی است بنابراین در حال حاضر یک واکسن چهار ظرفیتی آنتروتوکسمی و براکسی گوسفند، و واکسن شاربن علامتی گاو با رعایت استاندارد های بین المللی و با استفاده از فرمانتورهای صنعتی در بخش تحقیق و تولید واکسن های بی هوازی موسسه رازی تولید و در سطح دامداری های کشور مصرف می گردد، همچنین واکسن قانقاریای کبد گوسفند در این بخش تولید می شود. نیاز کشورمان به واکسن های کلستریدیائی هرساله روبه افزایش است و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۵۰ میلیون دز رسیده است و بخش تحقیق و تولید واکسن های بی هوازی موسسه رازی این واکسن ها را با تکیه بر تکنولوژی مدرن بیوراکتور تولید می کند. در مقاله حاضر بیولوژی کلستریدیوم از ابعاد مختلف آن و تولید واکسن های کلستریدیائی در ایران مرور شده است.