سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
ستاره سخاوت – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا مفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پوشش دهی سطوح از جمله روشهای کاهش درگ اصطکاکی است و در این رابطه استفاده از سطوح آب گریز که باعث ایجاد لغزش سیال روی سطح جامد می گردد درسالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است با وجود مشاهدات فراوان در مورد پدیده لغزش و تئوریهای بسیاری برای مدل کردن آن هنوز پذیرش همگانی که بتواند بطور کامل و تحلیلی لغزش ویا مقدار آن را در مرز جامد – مایع پیش بینی کند وجود ندارد. متاسفانه دانش امروز در موقعیتی نیست که مکانیزم لغزش را به درستی مدل کند. تعداد کمی مدل تا به امروز ارائه شده اند اما هیچ مدلی هنوز به طور جهانی پذیرفته نشده است از این رو ارائه مدلهای کاملتر و همچنین حلهای عددی دقیق تر همچنان مورد توجه است. دراین مقاله به معرفی و شناخت پدیده کاهش درگ به کمک روش پوشش دهی و با استفاده از سطوح اب گریز، ارتباط این سطوح بالغز و تئوریهای مختلف در زمینه مدلسازی آن پرداخته شده است. همچنین تحقیقات مختلف و نظریه های مطرح شده به صورت دسته بندی شده جمع بندی ، تدوین و ارائه شده اند.