سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
اسمعیل سخا –
محسن آقاحسنی –

چکیده:
ناگفته معلوم است که کل جریان تحریم ، نقطه عطف مهمی در تاریخ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ایران بوده است هرچند که محتوا و روح و هویت این فراز مهم ، نه تنها در کل دنیای اسلام و مناطق مسلمان نشین تا دهه اول قرن چهاردهم هجری بی نظیر بوده است بلکه حادثه ای بی مانند در مبارزات اسلامی چند قرن اخیر مسلمانان تلقی می شود ، در این مقاله سعی شده است تا ابعاد و جوانب فکری ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و تاریخی تحریم ها بر علیه کشور ایران بررسی شود و پرده ای کوچک از اسرار بلند این نمایش و جلوه ملی و اسلامی برداشته شود .بررسی تحریم و محتوای آن و اثرات اجتماعی و سیاسی اش را می توان از بخش های مختلف جامعه و یا در مقولات گوناگون تحقیق نمود . ولی بعد از بررسی و در کنار هم قرار دادن این اجزاء ، کلی به دست خواهد آمد که هریک از این اجزاء دوباره مفهوم و عمقی تازه خواهند یافت . در هریک از ابعاد و جوانب و آثار اجتماعی تحریم ، رشته مشترکی وجود دارد که با تعمیم آن به قانونی کلی می توان قسمتی از علل و عوامل تحول جامعه سیاسی ایران را درک نمود . روح و مفهوم تحریم مختص به دوره ی انقلاب تحریم تنباکو نیست بلکه در ازمنه قبل از آن و همچنین در دهه های بعدی نیز در مواقع بحرانی و استقلا ل شکن مانند واقعه ی اولتیماتوم روسها در سنه ۹۲۳۱ قمری تا ۹۳۲۱ شمسی ویا جنگ اول بین المللی نیز از این قانون و اثرات آن استفاده می شده است . البته ابعاد و انعکاس سیاسی تحریم در نیم قرن بعد از واقعه تحریم دخانیه در قالب سیاست موازنه ی منفی خود را نشان می دهد .