سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدسپهر قاضی نوری – مشاور دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری ودانشیار مهندسی صنایع

چکیده:

اهمیت نانوفناوری و نقش آن در شکل دهی آینده فناوری و اقتصاد جهانی، دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشته است تا با تشکیل ستادی ویژه زیرنظر مستقیم ریاست جمهور به هدایت و سازماندهی امکانات کشور برای توسعه آن بپردازند . ستاد مزبور که دبیرخانه آن در دفتر همکاریهای فناوری مستقر است برای اطمینان از تداوم فعالیت در این زمینه، نیاز به وجود یک برنامه بلندمدت را مشخص و اعلام نمود و در پی آن تدوین برنامه ده ساله نانوفناوری کشور در دبیرخانه آغاز گردید . مقاله حاضر فرآیند و دستاورد تهیه برنامه مزبور را مورد بررسی و نقد قرار می دهد .