سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فتانه مرشد سلوک – دانشجوی دکتری مهندسی دریا،دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، د
محمدرضا خدمتی – دانشیار،دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

استحکام طول کشتی ها یکی از موارد مهم در طراحی سازه کشتی های بلند است. با توجه به طول کم کشتی های کامپوزیتی بررسی استحکام نهایی آنها از اهمیت برخوردار نبوده است این در حالی است که به دلیل افزایش طول کشتی های ساخته شده از مواد کامپوزیتی رفتار ضعیف آنها در خمش و متفاوت بودن مودهای شکست در این مواد با فولاد لازم است استحکام طولی انها مطالعه شود در مقاله حاضر ابتدا اهمیت محاسبات استحکام نهایی در کشتی های کامپوزیتی، سپس تحلیل تاریخی کوتاهی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه استحکام نهایی کشتی های کامپوزیتی ارائه می شود. نقایص روشهای موجود بررسی می گردد و در نهایت روشهایی برای محاسبه استحکام نهایی با در نظر گرفتن نقایص ارائه خواهد شد.