سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
علی سررشته داری – دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
ستاره سخاوت – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تزریق حباب هایی با اندازه کوچک در سطح تماس مایع با جامد , یکی از روش های مهم کاهش درگ اصطکاکی است . تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظری در خصوص تولید حباب، چگونگی تزریق، شناخت مکانیزم عملکرد، عوامل موثر همچنین نحوه استفاده بهینه، به ویژه در کاربردهای دریایی انجام شده است . امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت، افزایش سرعت متحرک و پاکیزگی محیط زیست موثر است، رو به گسترش می باشد . این مقاله به معرفی و شناخت این پدیده پیچیده اختصاص یافته، تحقیقات مختلف و نظریه های مطرح، به صورت دسته
بندی شده جمع بندی تدوین و ارایه شده است .