سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا میکاییلی – دکترای معماری سیمای محیط استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرگان
زهرا کیازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

اکو پارک محیطی است که در آن فعالیت های تفرجی همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسایل زیست محیطی از جنبه های گوناگون آموزش همگانی صورت می گیرد.فرضیه اصلی طراحی اکو پارک فراهم آوردن پشتوانه های اقتصادی علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزش عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح محیط زیستی می باشد.با توجه به پتانسیل ها و روند توسعه در کشور و با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود و نیز تاثیرات ازدیاد روز افزون جمعیت و رشد پرشتاب تکنولوژی ودر پی آن افزایش مصرف و تولید انواع زباله و پساب های خانگی و صنعتی ضرورت طراحی و اجرای اکو پارک اجتناب ناپذیر دیده می شود بنابراین با تکیه بر قابلیت های موجود و کاربری های متنوع و مفید اکو پارک تاسیساینگونه فضاهای تفرجی-زیست محیطی شهری برای رسیدن وسوق به سمت توسعه پایدار شهری لازم بوده و با توجه به نکاتی از قبیل : تعیین اهداف هر پروژه و تطابق آن با اهداف زیست محیطی همخوانی فعالیت ها با یکدیگر استفاده از امکانات و موقعیت های مکانی اجتماعی و مدیریتی برای مطرح نمودن کاربریهای فراغتی آموزشی توصیه می گردد.به این منظور سایت پردیسان در شمال غرب تهران انتخاب شده و با بررسی مطالعات پیشین و میدانی و نیز نمونه های موجود در جهان و قسمت های مورد نیاز با اصول و ضوابط لازم در این گونه پارک ها طراحی نهایی پارک صورت پذیرفت