سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جلال کمالی – موسسه تحقیقات صالاح و قیه نهال و بذر

چکیده:

برای فهم جنبه های فیزیولوژیکی و اکولوژیکی عملکرد در غلات دانه ریز مطالعه فیزیولوژی نمو امری ضروری است چون تاثیر بعضی ازع وامل محیطی بر روی رشد و عکلدر دانه بستگی به مرحله نموی دارد که این عوامل عمل می نمایند به عبارت دیگر عملکرد دانه در بعضی از مراحل رشد به عوامل محیطی بیشتر حساس می باشد. نمو شامل مراحل متوالی از اتفاقاتی نظیر جوانه زدن، گل انگیزی، شروع طویل شدن ساقه، گل دهی و رسیدن می باشد که دوره زندگی محصول را بهد وره ها یا مراحل مشخص تقسیم می نمایند و عوامل ژنتیکی و محیطی خاصی زمان ووقع آن رها کنترل می نمایند.