سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا قاسمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیر بهشاد – کارشناس ارشد سازه (دانشگاه سیستان و بلوچستان )

چکیده:

ابتداتوابع شکل حداقل مربعات متحرک و نحوه محاسبه آنها شرح داده می شودسپس نحوه بکارگیری این توابع درروش گالرکین بدون المان بیان می شودروش EFG و شیوه استفاده ازآن درحل معادلات دیفرانسیل مربوط به مسائل مهندسی توضیح داده شده است درپایان تحلیل تیرطره جهت بررسی بیشتراین روش آورده شده است