سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نادر حیدری – عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کش
فرحناز سهراب – کارشناس ارشد بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کش
نرگس ظهرابی – کارشناس ارشد معاونت مدیریت جامع منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان، اه

چکیده:

حوزه آبریز رودخانه کرخه در غرب کشور و در مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوههای زاگرس قرار دارد. مساحت این حوزه ۵۰۷۶۴ کیلو متر مربع می باشد که دشتها ۴۵ % سطح آن را تشکیل می دهد. رودخانه کرخه بعد از رودخانه های کارون و دز پر آب ترین رودخانه کشور م یباشد. آورد سالانه آن ۶۶۸۴ میلیون متر مکعب در سال و معادل ۲۰ % کل آبهای سطحی می
باشد که از طریق رود خانه های مختلف وارد استان خوزستان می گردد. خروجی حوزه تالاب هور العظیم در نزدیکی مرز مشترک ایران و عراق می باشد.
منابع آب حوزه در حدود ۴/۲ میلیارد متر مکعب می باشد که از میزان ۶۰% آن منابع آب سطحی و ۴۰% آن منابع آب زیرزمینی است. بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب حوزه بوده و ۹۴ % مصارف را به خود اختصاص می دهد. بنابراین حوزه کرخه از دیدگاه مصرف آب یک حوزه کشاورزی است.
سد کرخه بر روی رودخانه کرخه در جنوب حوزه تاسیس ودر سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسید. تامین انرژی برقابی به میزان ۹۳۴ گیگا وات-ساعت در سال، کنترل سیلاب، و تامین آب برای آبیاری ٣٤٢ هزار هکتار از دش تهای آبخور زیر دست آن از اهداف مهم ساخت این سد بود ه است. تا امروز بخشی از کارهای اجرایی ساخت شبکه های آبیاری دشت های مختلف پایاب
سد انجام و کار آن ادامه دارد. دشت آزادگان بزرگترین مصرف کننده آب ۰/۶۴۳ میلیارد متر مکعب) در حوزه بوده که ۹۹/۷% و یا تقریبا تمامی آن بهمصرف کشاورزی می رسد. مساحت این دشت حدود ۲۰۰۰۰۰ هکتار می باشد که از این میزان برنامه ریزی گردیده تا ۹۵۰۰۰ هکتار آن از طریق احداث شبکه آبیاری به زیر کشت محصولات برود.