سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ایرج علیمحمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه
پروین نصیری – استاددانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی ت

چکیده:

مسئله سر و صدا امروزه به یکی از مهمترین مسائل زندگی شهری تبدیل شده است . باتوجه به تعداد زیاد اتومبیلها و نیز ساکنین شهرها، تعداد افراد در معرض سر و صدا به شدت افزایش یافتهاند . یکی از روشهای کنترل سر و صدا، استفاده از موانع صوتی در کنار بزرگراهها است تا از این طریق میزان تماس افراد با صدا کم شود . در طراحی و بکارگیری موانع صوتی نه تنها باید جنبههای آکوستیکی مانع – مانند افت حاصل از بکارگیری مانع، جذب و انعکاس صوت، طول مانع و … – بلکه به ملاحظات زیبایی شناختی آنها – مانند شکل مانع، آرایش ابتدا و انتهای مانع، رنگ مانع و … – نیز توجه کرد . در این مقاله مهمترین عوامل مو ثر بر کاراییآکوستیکی و زیبایی موانع مورد بحث قرار میگیرد . ضمنا در این مقاله مختصری نیز به استانداردهای سر و صدای محیطی پرداخته شده است .
به همین ترتیب در این پژوهش یک مطالعه موردی درباره ملاحظات آکوستیکی و زیبایی شناختی مانع صوتی بزرگراه افسریه انجام گرفته است . بطور کلی میتوان گفت که موانع صوتی بزرگراه افسریه از نظر سازه و استحکام آن مناسب می باشند . اما مشکلات عدیدهای از نظر آکوستیکی و زیبایی شناختی در آن وجود دارد . عدم رنگ آمیزی، بافت سطحی نامناسب، قائم بودن دیواره، عدم استفاده از اشکال متفاوت لبه بالایی مانع از جمله ایرادات وارد بر زیبایی آن میباشند . نزدیک بودن بیش از اندازه مانع به ساختمانها، ارتفاع ناکافی، طول نامناسب و وجود نشت صوتی نیز از جمله مشکلات آکوستیکی میباشند .