سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادر میرزاپور – کارشناس حسابداری عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز
دکتر برادران حسن زاده –

چکیده:

حفظ محیط زیست پیرامون ما امری انکار ناپذیر است این موضوع موجب شده است تا علوم مختلفی درگیر این حوزه شوند حسابداری زیست محیطی، اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کند. حسابداری زیست محیطی بر مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا شده و از آنجایی که از ارزش هایی استفاده می کند که از بازار ناشی نمی شوند استفاده از آن، مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ است. حسابداری زیست محیطی بخشی از این تغییرات را در سازمان و وسیع تر از آن در جامعه ارائه می کند و با ارائه شناخت اساسی و مشارکت در فعالیت های کاری روزانه، به تعیین هدف توسعه مستمر بعنوان رویکردی خاص کمک می کند مقاله حاضر از چهار بخش اصلی سیستم های مدیریت محیط زیست، حسابداری محیط زیست،هزینه یابی و نحوه برخورد با این هزینه ها تشکیل شده است. سیستم مدیریت محیط زیست طراحی شده است تا به مدیریت اطمینان دهد که تمامی ابعاد زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت کنترل می شود برای تحقق این امر حسابداری اطلاعات مورد نیاز این سیستم را فراهم می آورد و به منظور پاسخگویی گزارش عملکرد زیست محیطی را نیز در اختیار اشخاص ذی نفع برون سازمانی قرار می دهد در این راستا هزینه یابی و نحوه برخورد با هزینه های زیست محیطی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا باید مشخص شود که برای کدام دوره حسابداری هزینه شود و ماهیت آن شناسائی گردد.